Carnegie Brygga

Tävling, Markanvsning, 2018

Förslag markanvisning, Carnegie Brygga i Göteborg.

Beställare: FO Pettersson