Chalmers studentbostäder

Studentbostäder, Gibraltargatan, 2018, färdigställt

Efter vinst i en inbjuden arkitekttävling deltar vi i utvecklingen av ett studentboende med förskola vid Mossen i Göteborg.

Bostadsdelen rymmer drygt 100 lägenheter och förskolan omfattas av ca 1000 kvm. Tomten omges av bostadsbebyggelse av varierande skala. Det nya huset anpassar sig efter grannfastigheternas olika byggnadshöjder tack vare en varierande takfotsnivå. 

Beställare: Chalmers studentbostäder