Ernst Fontells Plats

Tävling, Bostäder, Göteborg 2017, Förslag

Förslag markanvisning för Ernst Fontells Plats i Göteborg.

Beställare: FO Pettersson