Esab Lindholmen

Inredning, Kontor, Verkstad, Laboratorie, Göteborg, 2022

Esab grundades 1904 i Göteborg och är idag världsledande inom utrustning och tillsatsmaterial för svetsning och skärning.
På Lindholmen i Gbg ligger Esabs svenska huvudkontor som inhyser kontors- och laboratorieytor en utställningsyta samt en verkstadsdel. Lokalerna i Göteborg är uppdelade på två fastigheter med Lindholmsallén som går mellan dem.


2019 fick Thorbjörnsson+Edgren Arkitekter uppdraget att tillsammans med Resultat projektledning se över befintliga ytor och skapa en effektiv, funktionell, modern och kreativ arbetsplats.
Uppdraget omfattade dels en ombyggnation av fastigheterna samt ett inredningsuppdrag.
Ytorna behövde effektiviserad och funktionerna struktureras om.
Nya naturliga mötesplatser tillskapades där personal från olika delar av verksamheten kan mötas för att sammansvetsa verksamheten. Ytor togs bort och nya tillfördes.


Konceptet för inredningsprojektet är just svetsning och svetslågan. Möbler, kulörer och material valdes utifrån detta och ska föra tankarna till konceptet.
En viktig del i inredningsprojektet var att se över den befintliga inredningen, försöka återbruka samt behålla så mycket som möjligt samt tillföra ny inredning som anpassades till den befintliga.

Total yta ca 4500 kvm (LOA)

Fotograf: Krister Engström

Beställare: Resultat projektledning