Frölunda Torg

Handel, Västra Frölunda, 2010

Om- och tillbyggnad av köpcentrum Frölunda torg som ligger i Västra Frölunda, Göteborg. 10 000 kvm nybyggnad och 4000 kvm ombyggnad.Samt ett p-hus på 21 000 kvm ingick i projektet.

Beställare: Diligentia