Hus KK

Laboratorier, Mölndal, 2003, färdigställt

Nybyggnad av kemilaboratorie i fyra plan med källare och två fläktrumsplan. I projektet ingår även ett pausrum/samlingslokal för hela kemiavdelningen där man kan samla upp till 180 personer. BTA ca 6200 m2.

Publicerad i Forum nr3/2004.

Beställare: Astra Zeneca