JC Huset

Kontor, Mölnlycke, 2003, Färdigställt

Första pris i inbjuden tävling gällande invändig layout och inredning.

Nybyggnad 4500m2, 150 arbetsplatser. I projektet har vi ritat det mesta invändigt, från arbetsplatsmöblerna till pentryinredning. Byggnaden är ritad av White.

Färdigställt 2003

Publicerad i Forum nr 3/2003 och Arkitektur nr 5/2003