Klippan

Bostäder, Göteborg, 2007, Färdigställt

16 bostadsrätter i Klippans kulturreservat i Göteborg. Nybyggnaden bildar tillsammans med den befintliga äldre bebyggelsen ett mindre kvarter. För att knyta an huset till området är både form och material traditionella. Ett mörkare rött tegel i fasad utrycker både en egen karaktär men relaterar också till den omgivande bebyggelsen. Som kontrast till den traditionella husformen har vi låtit dagens moderna krav på ljusa lägenheter med flera utblickar teckna sig i fasaden. 

Beställare: Klippan Kulturfastigheter