Kv Capella

Skola/Utbildning, Karlastaden, 2021, pågående

Karlastaden är ett nytt område som utvecklas av Serneke på Lindholmen i Göteborg med det omskrivna, 250 meter höga, Karlatornet som tydligt landmärke. Kv Capella, där den norra halvan ägs av Hemsö, är ett av åtta kvarter i området. Likt Hemsös övriga fastigheter ligger fokus på samhällsnyttiga verksamheter där de nedre våningarna kommer att husera Balettakademien och KV Konstskola som båda ingår under Folkuniversitetets paraply. Uppåt i byggnaderna, som är sju respektive tio våningar höga, kan det till exempel bli annan utbildning eller vårdinrättningar i någon form.

Gestaltningsmässigt tar byggnaderna hänsyn både till den stora skalan gentemot övriga, högre, byggnader i området och den man upplever som förbipasserande i gatunivå. Materialen som man möts av i sockelvåningen är huvudsakligen tegel kompletterat med generösa glaspartier och rik detaljering medan de tre ovanliggande byggnadskropparna var och en har sitt eget individuella uttryck med fasad av skärmtegel, glas respektive skiffer. Lummiga takterrasser fördelade över två plan bildar ett grönt stråk genom kvarteret.

Beställare: Hemsö.