Mercuriusgatan

Bostäder, Bergsjön, 2018, färdigställt

Projektet innefattar 87 st nya lägenheter fördelade över två lamellhus och två mindre punkthus som vi ritat i Bergsjön. Vi har också deltagit i den arbetsgrupp som inom BoStad2021 utvecklat områdets nya detaljplan. Projektet BoStad2021 drivs av Göteborgs kommun m.fl. och syftar till att uppföra 7000 extra bostäder inför jubileumsåret 2021 då Göteborg fyller 400 år.

De nya tegelbyggnaderna visar tydlig släktskap med befintlig byggnation. Sextiotalsbebyggelens låga byggnadshöjd tillåts exempelvis återkomma stötvis i det nya området. Samtidigt tillförs också nya och välbehövliga kvalitéer i form av annorlunda skalor, nya vinkar och stadsmässighet. De nutida tilläggen mjukar därmed upp den monotona byggnationen från rekordåren. Samtidigt börjar det sammantagna intrycket av Merkuriusgatan minna allt mer om svenska bostadsprogram från ännu tidigare årgångar.

Bostäderna riktar sig till en bred målgrupp, och husen innehåller ett brett spektrum av lägenheter i olika storlekar. Ett av punkthusen har utvecklats tillsammans med Jagvillhabostad.nu, och är särskilt anpassat efter yngre hyresgäster med begränsad ekonomi.

Beställare: Familjebostäder och Framtiden Byggutveckling.