Mio Västra Frölunda

Handel, Kontor Västra Frölunda, 2022

Fastigheten som Mio i Västra Frölunda ligger i, ägs av Erik Tiberg Fastigheter AB, och har genomgått en rejäl förändring och utbyggnad. Ägarnas avsikt med utvecklingen av fastigheten har varit att tillföra ytterligare verksamheter för att öka attraktivitet av den här delen nära Frölunda Torg.

Det befintliga varuhuset (13 700 kvm) har byggts om och kompletterats med ytor för ytterligare handel för externa aktörer, men även ett tillskott av kontorsytor.

Den totala ytan är idag 21 900 kvm (BTA)

Beställare: Erik Tiberg Fastigheter AB