Landsarkivet

Kontor, Hotell, Gym, Inredning, Göteborg, 2014, färdigställt

Landsarkivet uppfördes 1909-1911 efter ritningar av Stockholmsarkitekten Gustaf Améen. De äldsta byggnaderna består av två delar som förbundits med en gång. Den mindre byggnaden, administrationsbyggnaden, innefattade från början bokbinderi, kontorslokaler, forskarsal samt vaktmästarbostad. Den större, sk magasinet, innehöll tätpackningshyllor för arkivering.
En kulturhistorisk dokumentation har utförts av Göteborgs stadsmuseum genom Gudrun Lönnroth. Byggnaderna ges ett mycket högt bevarandevärde både exteriört och interiört. Byggnaderna är q-märkt.
Landsarkivet ägs idag av Klippan Kulturfastigheter AB. 2011 fick thorbjörnsson + edgren arkitekter uppdraget att rita och projektera en större ombyggnad. Arkivverksamheten hade vid det laget flyttat ifrån de omoderna lokalerna.


Beskrivning av projektet:
Exteriör:
En varsam restaurering av byggnadernas exteriör har genomförts.
Taktegel, dörrar samt fönster har bytts ut, allt genom noggranna studier och urvalsprocess. Tegelfasaderna har renoverats, trasigt tegel har ersatts och fogarnas yttre del har frästs ur och ersatts med ny. Tegelfasadens renovering gjorde att den vackra grönskan, som vuxit på den administrativa byggnaden under lång tid, var tvungen att tas bort.
Projektet har fått pris för sin exteriöra belysning, ett arbete som genomförts i nära samarbete med en ljusdesigner.
Interiör:
Den mindre administrativa byggnaden fungerar idag som entrébyggnad med reception och mötesrum för de nya kontoren. På översta våningen, den stora vinden, återfinns en mindre lägenhet som används för hotellverksamhet.
Lokalerna har fått en anpassad ”gammaldags” stil men utförts på ett modernt sätt med moderna material.
Magasinet består av fem våningar samt en mindre vind. Tre av våningsplanen innehåller moderna kontor, ett plan ett rehabgym samt ett plan hotellrum för boende under längre period. Att ha så olika verksamheterna på de olika våningsplanen har i sig varit en utmaning. Vinden har byggts om till en lite större lägenhet som också ingår i hotellverksamheten. Kontoret på plan fem är speciellt med dubbel takhöjd där en del har försätts med ett entresolplan som har utblick över kontor och takterrass.
En viktig del av arkitekturen har varit att skapa en tydlig formgivning där byggnadens ursprungliga kvalitéer förstärks. Det skall kännas att man befinner sig i en miljö som har sitt ursprung i historien samtidigt som dagens krav på komfort uppfylls. Att förhålla sig till det ursprungliga, se vad man kan återanvända, i annat fall ersätta med nytt men väl avvägt och anpassat, har varit ledande motiv.
Under hela processen har ett nära samarbete med Martin Lindholm, byggnadsatikvarie, varit mycket givande.
Samarbetet mellan fastighetsägare, konsulter och byggentreprenör i projektet har fungerat mycket bra, alla har haft samma målbild vilket tydligt syns i det färdiga resultatet.
Projektet utökades med ett inredningsuppdrag för den största hyresgästen vilket gav oss möjlighet att skapa en sammanhållen helhet av arkitektur och inredning.

Total invändig ombyggnad av det gamla Landsarkivets lokaler till kontor och hotellverksamhet. Byggnaderna är från början av 1900-talet och är Q-märkta. Projektet är på ca 3000 kvm. 

Beställare av projektet är Klippan Kulturfastigheter AB, Göteborg.