Sandatex

Industrier, Viared 2016, Färdigställt

Nybyggnation av höglager, avmätning och kontor för Sandatex i Viared, Borås. Byggnaden färdigställdes 2016. BTA 3740 kvm.

Beställare: Sandatex