Sotenäs Sporthall

Skola/Utbildning, Övrigt, Kungshamn 2011, Färdigställt

Ny- och tillbyggnad av idrottshall i Kungshamn för Sotenäs kommun. BTA ca 2200 m2. Den befintliga hallen kompletterades med ytterligare en stor hall med fullgoda mått för nationellt spel samt en mindre hall för dans och andra aktiviteter. En ny omklädningsdel med tillhörande Café byggdes också. Utformningen präglades av att hallen skulle vara en samlingspunkt i samhället både för idrott och andra aktiviter i kommunen. Totalentreprenad utfördes av Sefa Byggnads AB. Byggnaden färdigställdes 2011.

Beställare: Sotenäs Kommun