Stenbrottet

Bostäder, Mölnlycke, 2019, Färdigställt

Under 2015 vann vi en markanvisningstävling om Stenbrottet i Mölnlycke, Härryda kommun, tillsammans med Tornstaden. Förslaget presenterar ett bostadsområde med strax över 120 bostäder fördelade på hyres-, bostadsrätter samt radhus. 

Beställare: Tornstaden