Uarda

Kontor, Arenastaden, Solna, 2017, färdigställt

Evenemangsgatan 21, granne med den nya Nationalarenan ligger kontorshuset Uarda 6. Byggnaden färdigställdes 2017. Totalt är byggnaden ca 22 000 kvm, varav ca 17 000 kvm kontor. Byggnaden är klassad i nivå Guld enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad.
Exteriört karaktäriseras huset av en lätt, transparent och relativt färgmättad fasad mot de publika gatorna. Interiört är kommunikationer och dagsljus viktiga komponenter, liksom känslan i de naturliga och ljusa träarbetena.

“Trappan i ljusgården har blivit som ett smycke i huset, och används väldigt mycket. Många väljer att använda trappan istället för att använda hissen”

Pernilla Söderström, fastighetschef på Fabege.

Beställare: Fabege och Peab