Villa Frisk

Bostad, Orust, 2006, Färdigställt

Nybyggnad av fritidshus i trä på Lavön, Orust. 

Beställare: Privat